MITSUBISHI HỒNG HÀ

Địa chỉ: Số 1A Hồng Hà, Phường 2, Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0931 258 979 – Mr. Khang

Email: khangnn0806@gmail.com

Website: www.mitsubishihongha.vn